Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Spraw Personalnych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Spraw Personalnych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.: 

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Biura
 • rejestracja i aktualizacja informacji w programie kadrowo-płacowym SIMPLE
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Biura w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych
 • naliczanie wynagrodzeń osobowych pracowników Biura i rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • przygotowywanie zestawień, raportów, sprawozdań i rozliczeń z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń 
 • wystawianie druków Rp-7, zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu
 • sporządzanie dokumentacji związanej z rozliczaniem pracowników Biura z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
 • sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu płac i zatrudnienia
 • obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • wsparcie we wdrożeniu oraz stosowanie nowych rozwiązań informatycznych HR
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu działalności Wydziału Spraw Personalnych
 • przygotowywanie i aktualizacja informacji zawartych na stronie internetowej Biura i na stronie intranetowej w zakresie działalności Wydziału
 • współpraca z radcą prawnym w zakresie spraw związanych z działalnością Wydziału
 • monitoring zmian w przepisach PDOF, ZUS oraz Kodeksu Pracy

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 27 kwietnia 2022 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn