Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Organizacyjnym w Kancelarii Ogólnej w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Organizacyjnym w Kancelarii Ogólnej w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

  • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem do rejestracji przesyłek wysyłanych przez Biuro oraz związanych z rejestracją przesyłek wpływających do Biura,
  • wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem i przekazywaniem dokumentacji spraw do innych jednostek organizacyjnych Biura.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 8 lutego 2022 r. 
 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn