Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Organizacyjnym w Kancelarii Ogólnej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Organizacyjnym w Kancelarii Ogólnej w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.


Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

  • przygotowywanie do rejestracji i rejestracja przesyłek wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przesyłek wysyłanych z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
  • wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem i przekazywaniem dokumentacji spraw do innych jednostek organizacyjnych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 27 lutego 2023 r.

 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn