Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Informatyki w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w  Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Informatyki w ramach umowy o  pracę w  wymiarze pełnego etatu.
 

Do czynności wykonywanych na stanowisku w zakresie zadań Wydziału Informatyki należą m.in.:

 • przygotowywanie wkładu do planu zamówień publicznych,
 • nadzorowanie terminów realizacji zakupów (kontynuacja umów) i postanowień zawartych umów,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • przeprowadzanie rozeznań rynku,
 • przygotowywanie projektów zamówień i projektów umów, zapytań i formularzy ofertowych, zawiadomień o wyborze najkorzystniejszych ofert, notatek z  rozeznań rynku, 
 • procedowanie umów i wniosków zgodnie z procedurami wewnętrznymi Biura,
 • realizacja zakupów od momentu wszczęcia postępowania do momentu jego odbioru w tym weryfikacja faktur,
 • prowadzenie dokumentacji elektronicznej (w tym w systemie EZD) lub  papierowej (w zależności od postępowania),
 • archiwizacja dokumentów dotyczących zakupów (w Systemie EZD albo  papierowo – po upływie określonego czasu),
 • przygotowywanie w porozumieniu z naczelnikiem wydziału różnego rodzaju projektów pism, w tym np. odpowiedzi na informacje publiczne, referencji, projektów aktów normatywnych itp.,
 • realizacja zakupu podpisów elektronicznych dla pracowników Biura, ich  ewidencja, kontrola terminów ważności oraz ich wydawanie,
 • nadzór i prowadzenie ewidencji dotyczącej zapotrzebowań.

 

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 3 listopada 2023 r.


 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn