Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Informatyki w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Informatyki w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:  

 • zapewnienie nieprzerwanej i poprawnej pracy systemów informatycznych, w tym administrowanie i rozwój systemu klasy EZD (Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją);
 • świadczenie bieżącej pomocy technicznej dla użytkowników systemów informatycznych;
 • obsługa incydentów i problemów aplikacyjnych;
 • instalacja i konfiguracja nowych systemów informatycznych i aplikacji;
 • rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością systemów informatycznych, optymalizacja i monitorowanie systemów informatycznych;
 • współtworzenie dokumentacji systemowej i technicznej oraz bazy wiedzy z obszaru utrzymania systemów informatycznych;
 • przygotowywanie raportów;
 • współpraca z dostawcami systemów informatycznych;
 • uczestnictwo w pracach wdrożeniowych, w tym konfiguracja i testowanie systemów informatycznych;
 • współudział w tworzeniu procedur operacyjnych oraz planów awaryjnych.
   

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 17 lipca 2023 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn