Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Informatyki w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Informatyki w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:  

1) zapewnienie nieprzerwanej i poprawnej pracy systemów informatycznych, w tym administrowanie i rozwój systemu klasy EZD (Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją);

2) świadczenie bieżącej pomocy technicznej dla użytkowników systemów informatycznych;

3) obsługa incydentów i problemów aplikacyjnych;

4) instalacja i konfiguracja nowych systemów informatycznych i aplikacji;

5) rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością systemów informatycznych, optymalizacja i monitorowanie systemów informatycznych;

6) współtworzenie dokumentacji systemowej i technicznej oraz bazy wiedzy z obszaru utrzymania systemów informatycznych;

7) przygotowywanie raportów;

8) współpraca z dostawcami systemów informatycznych;

9) uczestnictwo w pracach wdrożeniowych, w tym konfiguracja i testowanie systemów informatycznych;

10) współudział w tworzeniu procedur operacyjnych oraz planów awaryjnych.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 13 kwietnia 2023 r. 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn