Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Informatyki w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Informatyki w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:  

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) PUW i Systemu EZD-RP w tym administrowanie serwerami i macierzami systemu EZD PUW;
 • zapewnienie ciągłości działania Systemu EZD w przypadku awarii krytycznych lub utraty danych, dbanie o wykonywanie okresowych kopii bezpieczeństwa oraz okresowe testowanie możliwości ich przywrócenia;
 • udział w pracach związanych z bezpieczeństwem Systemu EZD, wdrażanie zabezpieczeń zgodnie z zaleceniami;
 • wspieranie użytkowników w pracy w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW/EZD-RP i innych systemach informatycznych BRPO;
 • analiza zgłoszeń pracowników dot. funkcjonowania Systemu EZD oraz współpraca z dostawcami oprogramowania, w tym testowanie i aktualizacja Systemu EZD PUW i innych systemów informatycznych w BRPO;
 • przygotowywanie aktualizacji ww. systemów oraz współpraca z dostawcami oprogramowania;
 • prowadzenie wewnętrznych szkoleń dla pracowników Biura z podstawowej obsługi systemów oraz prowadzenie warsztatów w przypadku wdrożenia nowych funkcjonalności;
 • przygotowanie i aktualizowanie instrukcji dla użytkowników systemów informatycznych w BRPO;
 • uczestniczenie w opracowywaniu zasad i procedur obowiązujących w BRPO dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów i dokumentowania spraw w systemach informatycznych.
   

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 7 marca 2023 r.

 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn