Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Informacji Statystycznych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Informacji Statystycznych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.: 

  • gromadzenie, przetwarzanie i prezentacja informacji o merytorycznej treści spraw wpływających do Biura RPO
  • wykonywanie zestawień i raportów znajdujących się w systemie MIP (Moduł Informacji Prawniczej)
  • przygotowywanie danych informacyjno-statystycznych
  • prezentacja danych dotyczących działań Rzecznika (również graficzne przedstawienie – wykresy)
  • opisywanie wystąpień generalnych i odpowiedzi, pomoc w przygotowaniu Informacji kwartalnej i rocznej
  • opracowywanie i korekta przygotowanych w Wydziale materiałów

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 21 grudnia 2022 r.

 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn