Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Informacji Statystycznych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Informacji Statystycznych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

  • gromadzenie, przetwarzanie i prezentacja informacji o merytorycznej treści spraw wpływających do Biura RPO;
  • wykonywanie zestawień i raportów znajdujących się w systemie MIP (Moduł Informacji Prawniczej);
  • przygotowywanie danych informacyjno-statystycznych;
  • prezentacja danych dotyczących działań Rzecznika (również graficzne przedstawienie - wykresy);
  • opisywanie wystąpień generalnych i odpowiedzi;
  • opracowywanie i korekta przygotowanych w Wydziale materiałów.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 15 marca 2022 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn