Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kadrowo-płacowej w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Spraw Personalnych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kadrowo-płacowej w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Spraw Personalnych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. 

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:  

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Biura (obsługa kadrowo-płacowa),
 • rejestracja i aktualizacja informacji w programie kadrowo-płacowym SIMPLE,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Biura w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych,
 • naliczanie wynagrodzeń osobowych pracowników Biura i rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • przygotowywanie zestawień, raportów, sprawozdań i rozliczeń z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • wystawianie druków Rp-7, zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z rozliczaniem pracowników Biura z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
 • sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu płac i zatrudnienia,
 • obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
 • wsparcie we wdrożeniu oraz stosowanie nowych rozwiązań informatycznych HR,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu działalności Wydziału Spraw Personalnych,
 • przygotowywanie i aktualizacja informacji zawartych na stronie internetowej Biura i na stronie intranetowej w zakresie działalności Wydziału,
 • współpraca z radcą prawnym w zakresie spraw związanych z działalnością Wydziału,
 • monitoring zmian w przepisach PDOF, ZUS oraz Kodeksu Pracy.
   

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 12 lipca 2023 r.

 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn