Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowiska pracy w Zespole „Krajowy Mechanizm Prewencji” w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w Zespole „Krajowy Mechanizm Prewencji” w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur to niezależny, krajowy organ wizytujący, który został powołany w celu zapobiegania torturom oraz innym niedozwolonym formom traktowania osób pozbawionych wolności.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:  

  • przeprowadzanie wizytacji zapobiegawczych w miejscach pozbawienia wolności, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem; 
  • sporządzanie informacji powizytacyjnych;
  • przedstawianie rekomendacji mających na celu poprawę traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu;
  • opiniowanie obowiązujących oraz projektowanych przepisów prawnych;
  • udział w konferencjach i spotkaniach krajowych;
  • udział w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych;
  • udział w działalności edukacyjnej KMPT poszerzającej wiedzę członków społeczeństwa nt. przeciwdziałania torturom;

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 12 maja 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski