Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku, w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

  • pełna obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD),
  • prowadzenie sekretariatu Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku,
  • prowadzenie spraw administracyjno-logistycznych Biura,
  • archiwizowanie dokumentacji Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku,
  • przyjmowanie interesantów,
  • rozpatrywanie wniosków i skarg obywateli,
  • rozpoznawanie merytoryczne i prowadzenie spraw założonych w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 11 lipca 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński