Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Organizacyjnym w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Organizacyjnym w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

  • przygotowywanie do rejestracji i rejestracja przesyłek wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przesyłek wysyłanych z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem i przekazywaniem dokumentacji spraw do innych jednostek organizacyjnych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 21 lipca 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński