Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Logistyki i Administracji w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Logistyki i Administracji w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

  • nadzorowanie nieruchomości BRPO,
  • przygotowywanie i obsługa umów związanych z administrowaniem nieruchomościami,
  • nadzór i koordynacja pracy firm świadczących usługi konserwacyjne na rzecz Biura takie jak: konserwacje instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, klimatyzacji i wentylacji, instalacji alarmowych, kontroli dostępu oraz instalacji i urządzeń ppoż,
  • bieżąca kontrola stanu budynków BRPO w tym ich infrastruktury technicznej, w tym reagowanie na stwierdzone awarie, zlecanie bieżących napraw infrastruktury,
  • zlecanie obowiązkowych przeglądów technicznych budynków BRPO rocznych i pięcioletnich,
  • rekomendowanie działań w zakresie usprawnienia funkcjonowania nieruchomości,
  • czynny udział w pracach komisji przetargowych w zakresie udzielania zamówień publicznych na  wykonywanie inwestycji budowlanych i remontów budynków BRPO,
  • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem nieruchomości i majątku BRPO, w tym likwidacje szkód we współpracy z firmami ubezpieczeniowymi,
  • przygotowywanie dokumentacji inicjującej zakupy usług i materiałów dotyczących powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi w BRPO aktami normatywnymi w tym zakresie, m. in. regulaminem udzielania zamówień publicznych,
  • opisywanie dokumentów księgowych (faktur) za wykonane dla BRPO usługi konserwacyjne i inne, zgodnie z obowiązującymi w Biurze aktami normatywnymi w tym zakresie.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 14 lipca 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński