Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko Starszy strażnik w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Logistyki i Administracji w ramach umowy na czas określony w celu zastępstwa

Data:
Tagi: bip

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko Starszego strażnika w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Logistyki i Administracji w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa  w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań Straży Biura Rzecznika Praw Obywatelskich należy ochrona osób i mienia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w szczególności:

  • wydawanie kluczy uprawnionym pracownikom;
  • monitoring pomieszczeń służbowych oraz pracowników pozostających na terenie budynku poza godzinami pracy urzędu;
  • dozór zabezpieczeń wszystkich pomieszczeń budynku  w godzinach nocnych;
  • prowadzenie książki ewidencji kluczy, książki ewidencji gości i książki usterek;
  • kontrolowanie i monitorowanie parkingów użytkowanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;
  • udzielanie wstępnych informacji osobom przychodzącym do Biura w ustalonym zakresie;
  • pełnienie funkcji Operatora Systemu Monitoringu (OSM).

Szczegóły w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 10 stycznia 2020 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn