Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko specjalisty ds. sprawozdawczości i komunikacji w Zespole ds. Sygnalistów w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich tworzy: nowy Zespół ds. Sygnalistów. Jeśli masz doświadczenie pracy z danymi statystycznymi, sprawozdaniami i chcesz rozwijać się zawodowo, to ta praca jest dla Ciebie!

Celem działania „Zespołu do spraw Sygnalistów” jest zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji zadań Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

  • sporządzanie sprawozdań zawierających dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, na podstawie sprawozdań przesłanych przez organy publiczne,
  • udzielanie porad na temat praw i środków ochrony prawnej,
  • prowadzenie strony internetowej zawierającej m.in. informacje o ochronie sygnalistów,
  • popularyzacja tematyki ochrony praw sygnalistów, w tym edukowanie oraz opracowywanie materiałów promocyjnych i dydaktycznych,
  • udział w organizowaniu konferencji, seminariów, wykładów oraz warsztatów poświęconych tematyce ochrony praw sygnalistów,
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi,
  • inne działania wynikające z Ustawy o ochronie sygnalistów.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 25 lipca 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Usunięcie akapitu wprowadzającego, zamiana grafiki ilustracyjnej
Operator: Maciej Kuczyński