Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko prawnicze w Zespole ds. Sygnalistów w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich tworzy: nowy Zespół ds. Sygnalistów. Jeśli masz doświadczenie w zawodzie prawnika, umiejętność dobrej organizacji pracy i chcesz rozwijać się zawodowo, to ta praca jest dla Ciebie!

Celem działania „Zespołu do spraw Sygnalistów” jest zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji zadań Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

  • przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą,
  • wstępna weryfikacja i przekazywanie do właściwych organów publicznych zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą,
  • telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych,
  • organizowanie bezpośrednich spotkań z sygnalistami na ich wniosek,
  • udzielanie porad prawnych sygnalistom,
  • edukacja prawna w dziedzinie ochrony praw sygnalistów,
  • inne działania wynikające z Ustawy o sygnalistach.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 25 lipca 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Usunięcie akapitu wprowadzającego, zamiana grafiki ilustracyjnej
Operator: Maciej Kuczyński