Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko pracy w Zespole Prawa cywilnego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Data:
Tagi: bip

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Cywilnego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

  • rozpatrywanie wniosków do Rzecznika Praw Obywatelskich z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej oraz gospodarki nieruchomościami, a także spraw związanych z ingerencją w prawo do nieruchomości w ramach procedur administracyjnych (prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, specustawy),
  • przygotowywanie projektów pism w ww. sprawach,
  • przygotowywanie materiałów analitycznych w ww. sprawach do opracowań generalnych, 
  • udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu problematyki prawa cywilnego i gospodarki nieruchomościami.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 8 lipca 2021 r. 
 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn