Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko pracy w Zespole Prawa Cywilnego w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Data:
Tagi: bip

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko w Zespole Prawa Cywilnego w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa.

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

  • praca merytoryczna w Zespole Prawa Cywilnego
  • prowadzenie postępowania w sprawach  skarg obywateli z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym gospodarki nieruchomościami,  przede wszystkim analiza wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych
  • przygotowywanie projektów pism w ww. sprawach
  • przygotowywanie materiałów analitycznych w ww. sprawach do opracowań generalnych
  • udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu problematyki prawa cywilnego i gospodarki nieruchomościami

Termin składania aplikacji upływa z dniem 27 września 2019 r. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn