Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko pracy w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

  • rozpatrywanie kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich skarg z obszaru prawa administracyjnego i gospodarczego,
  • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi,
  • przygotowywanie projektów pism (w tym procesowych) oraz wystąpień generalnych,
  • zastępstwo procesowe Rzecznika Praw Obywatelskich przed sądami administracyjnymi oraz powszechnymi w ramach prowadzonych spraw,
  • reprezentowanie Rzecznika Praw Obywatelskich na spotkaniach, konferencjach oraz wydarzeniach związanych z prowadzonymi sprawami.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 24 kwietnia 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński