Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko pracy w Wydziale Finansowym w Biurze Dyrektora Generalnego

Data:
Tagi: bip

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Finansowym w Biurze Dyrektora Generalnego w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

 • kontrola formalno – rachunkowa dokumentów księgowych;
 • klasyfikowanie wydatków budżetowych;
 • bieżące planowanie płatności oraz zamawianie środków w systemie TREZOR;
 • sporządzanie harmonogramu wydatków;
 • monitorowanie i terminowe przekazywanie dochodów;
 • realizacja przelewów w systemie bankowości elektronicznej;
 • wystawianie not korygujących;
 • monitorowanie należności;
 • archiwizacja dokumentów;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa w terminie 26 maja 2020 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data:
Operator: Sylwia Czernuszyn