Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Prawnym w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko radcy prawnego w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Prawnym w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

  • opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych;
  • obsługa legislacyjna BRPO w zakresie wewnętrznych aktów normatywnych;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • zastępstwo procesowe;
  • przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień;
  • sporządzanie pism procesowych;
  • przygotowywanie projektów odpowiedzi i decyzji ws. informacji publicznej. 

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 18 kwietnia 2024 r. 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński