Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Logistyki i Administracji w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu.

Data:
Tagi: bip

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Logistyki i Administracji w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

  • sporządzanie dokumentacji dotyczących zamówień o wartości do 130 tyś. zł netto na dostawy, usługi i konserwacje,
  • sporządzanie dokumentów związanych z dowodami zapłaty za wykonanie dostaw i usług oraz konserwacji dla Biura RPO.
  • udział w komisjach powoływanych w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu zadań realizowanych przez Wydział,
  • współpraca z przedstawicielami firm zewnętrznych realizujących dla Biura RPO dostawy, usługi oraz konserwacje.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 12 maja 2021 r. 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn