Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko od starszego radcy do specjalisty w Zespole Prawa Karnego w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Data:
Tagi: bip

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko od starszego radcy do specjalisty w Zespole Prawa Karnego.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

a) rozpatrywanie wniosków, dotyczących prawomocnych orzeczeń sądu kończących postępowania sądowe - kasacje i odmowy ich wniesienia, wnioski o unieważnienie orzeczeń w trybie ustawy z 23.II.1991 r.,

b) skargi na przewlekłość postępowań sądowych,

c) zastępstwo procesowe Rzecznika Praw Obywatelskich przed Sądem Najwyższym.

Termin składania aplikacji upływa 17 lipca 2019 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn