Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko kierownicze w Wydziale Spraw Personalnych w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko kierownicze w Wydziale Spraw Personalnych w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in. sprawowanie nadzoru nad:

 • realizacją polityki kadrowej, płacowej, szkoleniowej, socjalnej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • zadaniami związanymi z prowadzeniem spraw osobowych pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • zadaniami związanymi z naliczaniem wynagrodzeń pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • zadaniami związanymi z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • zadaniami związanymi z organizacją staży i praktyk w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • procesem selekcji i rekrutacji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • rozliczaniem umów cywilno-prawnych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • realizacją delegacji krajowych oraz spraw związanych z ich rozliczeniem w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 

oraz

 • projektowanie i nadzór nad realizacją budżetów będących we właściwości Wydziału,
 • kontrola merytoryczna i nadzór nad sprawozdaniami i rozliczeniami z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • zapewnienie bieżącej dyscypliny i kontroli czasu pracy, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i przepisów Kodeksu pracy,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu właściwości Wydziału Spraw Personalnych. 

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 1 kwietnia 2024 r. 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński