Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko Kierowcy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Logistyki i Administracji w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko Kierowcy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Logistyki i Administracji w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.
 

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:  

  • zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przewozu osób i powierzonego mienia,
  • rzetelne, terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań,
  • dbanie o zabezpieczenie powierzonego mienia,
  • przestrzeganie zasad BHP i ochrony ppoż.,
  • zastępstwo podczas nieobecności innych pracowników działu.
     

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 20 lutego 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn