Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. archiwum w Wydziale Organizacyjnym w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. archiwum w Wydziale Organizacyjnym w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

  • przejmowanie i weryfikacja dokumentacji spraw zakończonych w postaci elektronicznej i tradycyjnej,
  • przejmowanie i udostępnianie dokumentacji ze składów chronologicznych,
  • przeprowadzanie procesu brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 30 lipca 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński