Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko ds. obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Spraw Personalnych w Biurze Dyrektora Generalnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
Tagi: bip

Nr BDG-WSP.111.2.2018

Termin składania dokumentów upływa 13 lipca 2018 r.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk