Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko ds. obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Spraw Personalnych w Biurze Dyrektora Generalnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji: 2018-07-30 10:08:12
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki