Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko ds. obsługi asystencko - sekretarskiej w Dziale Obsługi Asystenckiej w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Data:
Tagi: bip
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko ds. obsługi asystencko - sekretarskiej w Biurze Dyrektora Generalnego w Dziale Obsługi Asystenckiej w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa
 
Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:
− zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentacji w sekretariacie Rzecznika Praw Obywatelskich/Zastępcy Rzecznika
− zarządzanie kalendarzem Rzecznika Praw Obywatelskich/Zastępcy Rzecznika
− organizacja spotkań i wizyt Rzecznika Praw Obywatelskich/Zastępcy Rzecznika we współpracy ze statutowymi jednostkami organizacyjnymi Biura
− monitorowanie terminowości załatwiania spraw i dyspozycji wydanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich/Zastępcę Rzecznika
− przygotowywanie projektów pism zleconych przez Rzecznika Praw Obywatelskich/ Zastępcę Rzecznika
− kontakt z instytucjami i innymi podmiotami współpracującymi z Biurem
− profesjonalna obsługa administracyjno – biurowa Rzecznika Praw Obywatelskich/Zastępcy Rzecznika
− organizacja podróży krajowych i zagranicznych Rzecznika Praw Obywatelskich/Zastępcy Rzecznika
 
Termin skladania dokumentów uplywa 04 czerwca 2019 r. Szczegóły w załączniku.

 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn