Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko asystencko-sekretarskie w Zespole ds. Sygnalistów w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich tworzy: nowy Zespół ds. Sygnalistów. Jeśli masz doświadczenie w obsłudze asystencko-sekretarskiej, doskonałe umiejętności komunikacyjne i chcesz rozwijać się zawodowo, to ta praca jest dla Ciebie!

Celem działania „Zespołu do spraw Sygnalistów” jest zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji zadań Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

  • przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji kierowanej do Zespołu,
  • prowadzenie sekretariatu Zespołu,
  • prowadzenie obiegu korespondencji wewnętrznej,
  • obsługa kancelaryjna, w tym wysyłka korespondencji,
  • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Zespołu, w tym zaopatrywanie w materiały biurowe,
  • monitorowanie planu pracy i zadań terminowych Zespołu,
  • wykonywanie innych zadań związanych z pracą w sekretariacie.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 25 lipca 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Usunięcie akapitu wprowadzającego, zamiana grafiki ilustracyjnej
Operator: Maciej Kuczyński