Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na dwa wolne stanowiska pracy w Zespole Wstępnej Oceny Wniosków w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy w Zespole Wstępnej Oceny Wniosków w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Stanowisko pracy z zakresu prawa karnego:

  • rozpoznawanie wniosków o kasację i skargę nadzwyczajną w sprawach karnych
  • rozpoznawanie wniosków o inne skargi na postępowania sądowe (w szczególności przewlekłość postępowania, sprawy w toku)
  • rozpoznawanie skarg dotyczących umorzeń postępowań przygotowawczych
  • rozpatrywanie skarg na organy ścigania
  • rozpatrywanie skarg dotyczących postepowań wykonawczych (w aspekcie procesowym innym niż wnioski o kasację)

Stanowisko pracy z zakresu prawa cywilnego:

  • rozpoznawanie wniosków o skargę nadzwyczajną w sprawach cywilnych oraz innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia w sprawach cywilnych
  • rozpoznawanie wniosków o inne skargi na postępowania sądowe (w szczególności przewlekłość postępowania, postępowania w toku)
  • rozpoznawanie wniosków z zakresu postępowania egzekucyjnego, w tym dotyczących komorników,
  • rozpatrywanie spraw z zakresu prawa rodzinnego 
  • rozpatrywanie spraw z zakresu prawa pracy (głównie w aspekcie procesowym)

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 28 kwietnia 2022 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn