Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na dwa wolne stanowiska pracy w Zespole „Krajowy Mechanizm Prewencji” w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy w Zespole „Krajowy Mechanizm Prewencji” w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in:

  • przeprowadzanie wizytacji zapobiegawczych w miejscach pozbawienia wolności, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem; 

  • przedstawianie rekomendacji mających na celu poprawę traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom, innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu;

  • opiniowanie obowiązujących oraz projektowanych przepisów prawnych;

  • udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych;

  • udział w działalności edukacyjnej KMPT poszerzającej wiedzę członków społeczeństwa nt. przeciwdziałania torturom;

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 11 kwietnia 2023 r. 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn