Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na 6 wolnych stanowisk pracy w Zespole Prawa Cywilnego - 2 etaty, w Zespole Prawa Karnego - 2 etaty, w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego - 2 etaty

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu:

 • w Zespole Prawa Cywilnego (2 etaty)
 • w Zespole Prawa Karnego (2 etaty)
 • w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego  (2 etaty)
Zespół Prawa Cywilnego Zespół Prawa Karnego Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Zadania wykonywane na stanowisku
 • praca merytoryczna w Zespole Prawa Cywilnego,
 • analizowanie spraw z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego i prawa spadkowego
 • analizowanie wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych
 • przygotowanie projektów skarg nadzwyczajnych
 • przygotowanie projektów opinii w sprawie braku podstaw do wniesienia skargi nadzwyczajnej i opracowywanie odpowiedzi na wniosek o wniesienie takiej skargi
 • przygotowywanie materiałów analitycznych w ww. sprawach do opracowań generalnych
 • rozpoznawanie wniosków o wywiedzenie kasacji bądź skargi nadzwyczajnej, skarg na przewlekłość postępowania sądowego
 • sporządzanie projektów kasacji, skarg nadzwyczajnych i innych pism procesowych
 • sporządzanie pytań prawnych do Sądu Najwyższego; występowanie przed Sądem Najwyższym i innymi sądami w ramach zastępstwa procesowego Rzecznika Praw Obywatelskich
 • dokonywanie oceny praktyki sądowej stosowania prawa
 • rozpatrywanie wniosków do Rzecznika Praw Obywatelskich z zakresu prawa cywilnego, konsumenckiego i gospodarczego z uwzględnieniem prawa europejskiego w tych obszarach oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • przygotowanie projektów pism w ww. sprawach, w tym skarg nadzwyczajnych
 • przygotowanie materiałów analitycznych w ww. sprawach do opracowań generalnych
   
Wymagania niezbędne
 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • ukończona aplikacja radcowska/adwokacka/sędziowska wraz ze złożonym egzaminem z wynikiem pozytywnym, a w przypadku Zespołu Prawa Karnego również aplikacja prokuratorska wraz ze złożonym egzaminem z wynikiem pozytywnym
 • minimum 4 – letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu prawniczego
Wymagania dodatkowe
 • doświadczenie w opracowywaniu skarg nadzwyczajnych lub skarg kasacyjnych
 • znajomość procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej m.in. z zakresu gospodarowania nieruchomościami, procedur inwestycyjnych, specustaw
 • samodzielność w analizowaniu problemów prawnych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • rzetelność
 • doświadczenie w opracowywaniu skarg nadzwyczajnych lub skarg kasacyjnych
 • samodzielność w analizowaniu problemów prawnych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • rzetelność
 • doświadczenie w opracowywaniu skarg nadzwyczajnych lub skarg kasacyjnych
 • doświadczenie w stosowaniu prawa i procedury cywilnej
 • doświadczenie w stosowaniu prawa konsumenckiego lub gospodarczego z uwzględnieniem prawa europejskiego w tych obszarach oraz orzecznictwa TSUE
 • samodzielność w analizowaniu problemów prawnych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • rzetelność

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składnia aplikacji upływa 15 kwietnia 2022 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn