Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na 2 stanowiska pracy w Zespole Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej w ramach umowy o pracę.

Data:
Tagi: bip

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy w Zespole Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. 

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

  • planowanie i przygotowywanie różnorodnych form komunikacji (artykuły na www, grafiki, broszury, ulotki, nagrania, media społecznościowe, informacje prasowe); 
  • przygotowywanie wydawnictw RPO, w tym planowanie publikacji, współpraca z autorami  i wykonawcami zewnętrznymi;
  • przygotowywanie treści i zamawianie ogłoszeń RPO w mediach tradycyjnych;
  • wsparcie w realizowaniu polityki komunikacyjnej w zakresie korespondencji i Patronatów Honorowych RPO, w tym przygotowywanie projektów pism dla interesariuszy;
  • udział w pracach grup roboczych odpowiadających za komunikację w ramach organizacji międzynarodowych;
  • udział w procedurach finansowych, zamówień publicznych i prawnych, w tym budżetowanie projektów prowadzonych w ramach Zespołu, rozliczanie wydatków, sprawozdanie wykonania budżetu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami znajdującymi się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 18 maja 2021 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn