Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór do Wydziału Logistyki i Administracji w Biurze Dyrektora Generalnego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Logistyki i Administracji w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

  • kierowanie pracą Wydziału Logistyki i Administracji oraz nadzorowanie zadań wykonywanych przez pracowników WLiA w celu zapewnienia terminowości i jakości wykonywanych zadań,
  • nadzór nad prowadzeniem gospodarki majątkowej Biura RPO,
  • koordynowanie obsługi administracyjno - gospodarczej Biura RPO, w tym zapewnienie ciągłości dostaw mediów i usług komunalnych, realizacja zakupów techniczno – materiałowych, zapewnienie zaopatrzenia oraz wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Biura RPO,
  • nadzór nad planowaniem zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych, gromadzenie dokumentacji projektowej, odbiorowej, kosztorysowej oraz innych dokumentów dot. prowadzonych prac,
  • planowanie oraz nadzór nad realizacją wydatków budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie Biura RPO,
  • nadzór nad utrzymaniem siedzib Biura RPO, w tym Biur Pełnomocników Terenowych RPO,
  • prowadzenie spraw ubezpieczeniowych,
  • zapewnienie świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
  • nadzór nad flotą pojazdów służbowych oraz procesami logistycznymi,
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną fizyczną budynków, systemami bezpieczeństwa (CCTV, SSWiN, SKD, P.POŻ).

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji został wydłużony z dnia 31 stycznia 2022 r. do 08 lutego 2022 r. 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn