Biuletyn Informacji Publicznej RPO

MSWiA o sytuacji osób nieposiadających żadnego obywatelstwa

Data:

Pismem z dnia 4 grudnia 2015 r. Rzecznik ponownie zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności uregulowania procedury identyfikacji osób bezpaństwowych, wskazując, że obecne rozwiązania prawne są niewystarczające. W odpowiedzi z dnia 28 grudnia 2015 r. Sekretarz Stanu w MSWiA poinformował RPO, że wprowadzenie takiego rozwiązania powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą. Jednocześnie jednak MSWiA wskazało, że - co również postulował w swoim wystąpieniu Rzecznik - w resorcie trwają prace nad ratyfikowaniem Konwencji o ograniczeniu bezpaństwowości. Z kolei, w odniesieniu do Konwencji o statusie bezpaństwowców, RPO został poinformowany, że decyzja o ewentualnej ratyfikacji nie została jeszcze podjęta, a kwestia ta jest obecnie poddawana analizie.

Zgodnie z Konwencją o statusie bezpaństwowców, apatrydą (bezpaństwowcem) jest osoba, która nie jest uważana za obywatela żadnego państwa, według obowiązującego na jego terytorium prawa. Bezpaństwowość może być spowodowana przez szereg różnorodnych czynników, takich jak np. kolizja krajowych systemów prawnych, przekazanie terytorium, ustawodawstwo dotyczące małżeństwa, praktyki administracyjne, dyskryminacja, brak świadectwa urodzenia. Liczba bezpaństwowców jest bardzo trudna do ustalenia. Wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2011 r. w Polsce przebywa blisko 9 tysięcy osób, których obywatelstwo nie jest ustalone, badania deklaratywne wskazują z kolei na liczbę 2 tysięcy osób (zob. raport Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć "Niewidzialni. Bezpaństwowcy w Polsce. Raport 2013").

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP