Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Monika Sajkowska

Data:

Członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich​

Fundacja Dzieci Niczyje

Doktor socjologii, dyrektor Fundacji Dajemy  Dzieciom Siłę , redaktor naczelny kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, Jest autorką publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących problemu krzywdzenia dzieci oraz badań na temat skali problemu krzywdzenia dzieci w Polsce, postaw społecznych wobec problemu oraz medialnego obrazu problemu krzywdzenia dzieci. W latach 1991-2007 adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2013-02-06 09:04:36
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk