Zawartość

Minister Zdrowia podziela uwagi Rzecznika i zapowiada projekt nowej ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Data: 
2016-02-01

W skierowanym do Ministra Zdrowia wystąpieniu, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że podstawowa opieka zdrowotna nie działa wystarczająco skutecznie. Zgodnie z założeniami reformy służby zdrowia z 1999 roku miała stać się filarem systemu ochrony zdrowia, uwzględniającym priorytetowe traktowanie działań promujących zdrowie i zapobiegających chorobom. Brakuje jednak w szczególności kompleksowej, przemyślanej i konsekwentnie prowadzonej profilaktyki. Potwierdza to raport Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynika, że w ponad połowie skontrolowanych przez Izbę podmiotów, podstawowa opieka zdrowotna nie spełniała wyznaczonej jej w pierwotnych założeniach roli. Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz przekazanie informacji o planowanych działaniach resortu zdrowia w celu rozwiązania podnoszonych problemów.

W odpowiedzi Minister Zdrowia poinformował, że podziela opinię Rzecznika i dostrzega potrzebę zmian w systemie opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Z początkiem stycznia został powołany Zespół, którego zadaniem będzie opracowanie projektu założeń nowej ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Efekty prac Zespołu spodziewane są w ciągu kilku miesięcy (numer sprawy w Biurze RPO V.7010.130.2015).

Galeria

  • Biało-czerwone pigułki

    Lekarstwa
Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2016-02-01 15:18:49
Osoba udostępniająca: K@leta_Katarzyna
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-10-27 12:54:58 Minister Zdrowia podziela uwagi Rzecznika i zapowiada projekt nowej ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej M@riuszM@slowiecki