Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Mikołaj Pietrzak

Data:

Członek Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich​

Adwokat, Wspólnik w Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom Cambridge University Certificate in English and European Law. Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Laureat nagrody im. Edwarda Wende. Jeden z założycieli oraz członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Członek międzynarodowych prawniczych organizacji takich jak European Criminal Bar Association, National Association of Criminal Defense Lawyers w Stanach Zjednoczonych oraz Legal Experts Advisory Panel stworzonego w ramach organizacji Fair Trials International. Do 2014 r. był członkiem Perren Buildings Chambers z siedzibą w Londynie.  W 2014 r. został członkiem Doughty Street Chambers z siedzibą w Londynie. Był stałym przedstawicielem polskiej adwokatury przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w Komisjach: Prawa Człowieka oraz Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu.

Koordynował program „Prawa człowieka a rozliczenia z przeszłością” prowadzony przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Celem programu była ochrona praw człowieka i konstytucyjności instrumentów lustracyjnych oraz innych instytucji prawnych służących rozliczeniu z przeszłością.

Specjalizuje się w prawie karnym oraz ochronie praw człowieka.

Uczestniczył w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Wielokrotnie stawał również przed Sądem Najwyższym. Wpisany na stałą listę obrońców przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk