Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Mieszkanie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Interwencja RPO

Data:

Osoba z niepełnosprawnością ruchową, poruszająca się wózku inwalidzkim  poskarżyła się RPO na niedostosowanie mieszkania do potrzeb. Miasto nie chciało przeprowadzić adaptacji łazienki i prysznica a okna były tam tak wysoko, że nie dało się samodzielnie ich otwierać.

Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa UM w K. w styczniu odpowiedział RPO, że okna zostaną doposażone w siłowniki elektryczne. Nadto wyjaśnił, że osoba z niepełnosprawnością widziała mieszkanie przed jego objęciem i przyjęła je z adnotacją, iż nastąpi to po uprzednim wyremontowaniu przez Z.B.K. w K. oraz po dostosowaniu łazienki dla osoby z niepełnosprawnością poruszającej się na wózku inwalidzkim. W oparciu o poczynione ustalenia została podjęta m.in. decyzja o zamontowaniu kuchenki elektrycznej w lokalu oraz o przystosowaniu innych niezbędnych urządzeń dla osoby z niepełnosprawnościami. W trakcie remontu, dostosowano łazienkę w oparciu o standardy przystosowania tego rodzaju pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami.

BPK.7217.2.2019

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-03-23 16:53:41
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-04-08 14:51:04
Operator: Łukasz Starzewski