Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (10.12.) - TRANSMISJA

Data:

 

10 grudnia obchodzić będziemy w Polsce Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

 

Wydarzenie to związane jest z rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Tego dnia społeczność międzynarodowa i środowiska obywatelskie w różnych krajach starają się zwrócić uwagę na potrzebę przestrzegania podstawowych praw i wolności przysługujących wszystkim ludziom, niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturowych.

 

Z tej okazji 10 grudnia o godz. 19:00 w Senacie RP odbędzie się specjalna uroczystość z udziałem najwyższych władz państwowych i sądowniczych.

 

W trakcie uroczystości prof. Irena Lipowicz wręczy Nagrodę RPO im. Pawła Włodkowica, przyznawaną jako wyraz uznania dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości. W tym roku jej laureatem został Aleksandr Bialacki, znany białoruski opozycjonista, dyrektor Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”. W czerwcu br. opuścił on białoruską kolonię karną.

 

Podobnie jak w roku ubiegłym, Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawi też RANKING najważniejszych polskich problemów (zagrożeń i osiągnięć) w 2014 roku, uwzględniający skargi napływające od obywateli.

 

Uroczystość będzie transmitowana od godz. 19 na stronie internetowej: http://www.senat.gov.pl/transmisje 

 

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP