Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Międzynarodowy Dzień Migrantów (18.12.)

Data:

 

18 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Migrantów ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku na wniosek Rady Gospodarczej i Społecznej w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich migrantów.

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk