Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Data:

 

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1999 roku.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk