Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Mediacja dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Data:
Tagi: wydarzenie

 

Przedstawiciele Biura RPO wzięli udział w uroczystej inauguracji polskiego projektu „Mediacja dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, którego inicjatorem jest ISLP – Europe (The International Senior Lawyers Project). Celem programu jest odciążenie Trybunału w Strasburgu poprzez zinstytucjonalizowanie procesu mediacji na gruncie krajowym tak, by mniejsza ilość spraw finalnie trafiała na wokandę ETPC.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP