Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Maria Ejchart-Dubois

Data:

Członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich​

Z wykształcenia jest prawniczką. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawami człowieka i jest związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka (HFPC), w której współtworzyła i zarządzała programami monitoringowymi i edukacyjnymi krajowymi i międzynarodowymi. Od wielu lat, zarówno w Polsce jak i za granicą, pracuje jako trenerka i ekspertka z zakresu praw człowieka.
Obszarem jej szczególnego zainteresowania zawsze były prawa osób pozbawionych wolności oraz ofiar niesłusznych skazań. Od 2003 roku koordynowała precedensowy program „Niewinność” zajmujący się problematyką pomyłek sądowych.
Obecnie jest zaangażowana w realizowany w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego kryminologiczny projekt badawczy „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara”.
Orzeka w Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy.

 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk