Marcin Wiącek spotkał się z Zofią Romaszewską

Data:

12 stycznia 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z wybitną działaczką społeczną, obrończynią praw człowieka w czasach PRL i „Solidarności”, doradczynią Prezydenta RP Zofią Romaszewską. Rozmowa dotyczyła najistotniejszych problemów związanych ze stanem przestrzegania praw człowieka w Polsce.

Irena Zofia Romaszewska urodziła się 17 sierpnia 1940 r. w Warszawie. Była uczestniczką opozycji demokratycznej w PRL. Od 1977 roku, wraz z mężem Zbigniewem Romaszewskim, kierowała Biurem Interwencyjnym KOR, następnie Komitetem Samoobrony Społecznej KOR, dokumentującym przypadki łamania praw człowieka. W latach 1980-81 kierowała pracami Komisji Interwencji i Praworządności Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. W latach 1989 – 1995 pełniła funkcję dyrektora Biura Interwencji Kancelarii Senatu, a w latach 1991-1993 była sędzią Trybunału Stanu. Od 2015 pełni funkcję doradcy prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jest laureatką Nagrody Praw Człowieka Fundacji Aurora przy Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii w 1987 roku. W 2006 r. została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 r. została uhonorowana Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w działalności publicznej i pracy dziennikarskiej.

Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2022-01-12 11:46:04
Osoba udostępniająca: K@leta_Katarzyna
Data: 2022-01-13 11:33:41
Operator: K@leta_Katarzyna