Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek w mediach o odpowiedzialności za wojnę w Ukrainie, sytuacji uchodźców i reformie SN

Data:
  • Obowiązkiem społeczności międzynarodowej będzie osądzenie odpowiedzialnych za zbrodnie w Ukrainie
  • Do Biura RPO docierają sygnały o handlu ludźmi z Ukrainy. Policja i służby są na ten problem wrażliwe i go obserwują
  • Prezydencki projekt reformy SN jest wart dyskusji i wymaga dopracowania

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek 31 marca 2022 r. w Gościu „Wydarzeń” na antenie Polsatu mówił m.in. o:odpowiedzialności Rosji za atak zbrojny na Ukrainę oraz o pomocy uchodźcom przybywającym do Polski.

"Jest to dramatyczna sytuacja jakiej Europa i świat nie widziały od 1945 roku. Niewątpliwie zadaniem nas wszystkich jest pomoc ludziom, którzy uciekają przed wojną, którzy poszukują schronienia i również jest to moim obowiązkiem jako rzecznika praw obywatelskich.

Niewątpliwie obowiązkiem społeczności międzynarodowej w przyszłości będzie osądzenie tych wydarzeń, osądzenie tych zbrodni. Mamy do czynienia niewątpliwie ze zbrodnią agresji. To, co obserwujemy może być również zakwalifikowane do kategorii zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości. Myślę że w przyszłości dojdzie do procesów przed odpowiednimi trybunałami międzynarodowymi".

Sytuacja uchodźców, zagrożenia i baza noclegowa

RPO mówił o napływających do BRPO sygnałach  pojawiającym się na granicy problemie handlu ludźmi. 

Z tymi zagrożeniami wszyscy starają się walczyć. Policja i służby są wyczulone na tego typu sytuacje. Również samorządy, które pośredniczą w pomocy dla uchodźców prowadzą rejestry osób pomagających. Jako przykład dobrze funkcjonującego systemu rejestracji uchodźców i osób im pomagających podał system funkcjonujący w Przemyślu.

Rzecznik mówił także o możliwości wykorzystania na potrzeby uchodźców dobrze rozwiniętej bazy turystyczno-noclegowej na obszarze objętym zakazem pobytu przy granicy polsko-białoruskiej.

Reforma Sądu Najwyższego

- Uważam, że zmiana zasad powoływania sędziów w skład Krajowej Rady Sądownictwa powinna być zmodyfikowana, ponieważ to jest główny powód zastrzeżeń jakie mają trybunały w Strasburgu, w Luksemburgu do Polskiej władzy sądowniczej. 

Rzecznik zaznaczył, że prezydencki projekt ustawy jest wart dyskusji i powinny się nad nim toczyć prace, bo nie rozwiązuje on wszystkich problemów, w tym sposobu kształtowania Krajowej Rady Sądownictwa.

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski