Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek dla Magazynu Teraz Polska: Moim priorytetem jest rozpatrywanie skarg obywateli

Data:

RPO Marcin Wiącek udzielił wywiadu dla Magazynu Teraz Polska na temat działalności Biura RPO, której podstawą jest rozpatrywanie skarg od obywateli. Mówił też o bieżących kwestiach, które pozostają w zainteresowaniu Rzecznika, takich jak: reforma sądownictwa, wolność słowa, kryzys migracyjny, prawo do czystego powietrza oraz ochrona zdrowia psychicznego.

Zauważył, że najczęściej do Rzecznika zwracają się  obywatele z wnioskami o złożenie skarg na prawomocne orzeczenia sądowe w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych czy konsumenckich.

Jako jeden z priorytetów dotyczących sądownictwa RPO wskazał konieczność zmiany podstaw ustawowych kreowania składu Krajowej Rady Sądownictwa i uchylenia przepisów pozwalających na dyscyplinarne karanie sędziów za treść wydawanych przez nich orzeczeń.

W wywiadzie poruszono także kwestie związane wolnością słowa w Internecie oraz z prawami osób z niepełnosprawnościami.  -To moim zdaniem grupa ludzi najbardziej narażona na wykluczenie społeczne. Staram się uświadomić władzy, że wsparcie tych ludzi to nie tylko świadczenia finansowe – powiedział Marcin Wiącek.

Odniósł się także do kryzysu migracyjnego, podkreślając, że prawo międzynarodowe wypracowało standardy, jakie powinny być stosowane wobec osób nielegalnie przekraczających granicę. Nie spełniają ich przepisy pozwalające na zawrócenie do granicy (zwane pushbackiem), wprowadzone do polskiego prawa w 2021 r.

RPO zauważył, że jeśli chodzi o psychiatrię dzieci i młodzieży, to w ciągu ostatnich lat młodzi pacjenci zyskali nowe możliwości uzyskania pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Niemniej konieczne są dalsze zmiany.
 

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska