Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Mama i córeczka dostały mieszkanie socjalne. Pozytywne zakończenie sprawy przydziału mieszkania po interwencji Rzecznika

Data:

Skarżąca i jej czteroletnia córeczka tułały się po ośrodkach interwencji kryzysowej, domach samotnej matki. Skarżąca nie mogła bowiem wyegzekwować wyroku sądowego nakazującego eksmisję jej byłego męża.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął działania i ostatecznie udało się dokonać eksmisji byłego męża skarżącej zajmującego mieszkanie. Dzięki współpracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach z Rzecznikiem, skarżąca dostała skierowanie uprawniające ją do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk